Ο πλανήτης μας, η ζωή μας αλλά και η ζωή η ίδια, αξίζουν περισσότερο από τα κέρδη τους!

[Το ίδιο σε .pdf] Επιτροπή Οικολογίας της Τέταρτης Διεθνούς Ο πλανήτης μας, η ζωή μας αλλά και η ζωή η ίδια, αξίζουν περισσότερο από τα κέρδη τους! Έκθεση της IPCC…