Νικαράγουα: Αλληλεγγύη με τις λαϊκές διεκδικήσεις

Εκτελεστικό Γραφείο της Τέταρτης Διεθνούς, 28 Οκτωβρίου 2018 [το ίδιο στα αγγλικά]   Απέναντι στην κοινωνική και πολιτική κρίση στη Νικαράγουα: Αλληλεγγύη με τις λαϊκές διεκδικήσεις, εναντίον της ορτεγκίστικης καταστολής…